warning!You useInternet Explorer. Certain functions may not work correctly. We recommend that you use a different browser.

Company News

06 May 2019

Aeroflot publishes list of survivors from flight SU1492 Moscow-Murmansk

6 May 2019, Moscow. – Aeroflot is publishing a list of passengers who survived the accident involving the aircraft operating flight SU1492 from Moscow to Murmansk.

The list is incomplete. As of now information regarding other passengers on the flight is being confirmed. The list will be updated as new information becomes available.

A hotline has been established for relatives of passengers on flight SU1492: +7-495-663-6394

The Emergency Situations Ministry hotline is 88007751717 

1. Yury Alexandrovich Aksyonov

2. Viktor Yuryevich Afanasyev

3. Kirill Sergeyevich Babayev

4. Sergey Alexandrovich Vetchinkin

5. Vladimir Leonidovich Goncharov

6. Tatyana Lenoidovna Grinberg

7. Galina Ivanovna Gushchina

8. Elena Petrovna Derkunskaya

9. Vladimir Vasilyevich Yevmenkov

10. Pyotr Viktorovich Yegorov

11. Natalya Borisovna Yegorova

12. Dmitry Valeryevich Zimnitsky

13. Vasily Alexandrovich Kiselyov

14. Yevgeny Alexandrovich Klimov 

15. Yekaterina Vladimirovna Klyuchnikova

16. Alexey Mikhailovich Kovba

17. Alexander Sergeyevich Marchenkov

18. Yuliya Igorevna Marchenkova

19. Oleg Nikolayevich Molchanov

20. Yuliya Alexandrovna Molchanova

21. Valery Dmitrievich Prishchenko

22. Denis Valeryevich Prishchenko 

23. Mikhail Mikhailovich Savchenko

24. Marina Vladimirovna Sitnikova

25. Lyudmila Nikolaevna Tikhonova

26. Dmitry Yuryevich Kharinin

27. Vadim Alexandrovich Tsitsilin

28. Dmitry Vyacheslavovich Khlebushkin

29. Tatyana Leonidovna Belik

30. Marina Mikhailovna Konnik

31. Sergey Vladimirovich Kuznetsov

32. Vasily Sergeevich Pechnikov

33. Anton Valentinovich Shilov